Zapraszamy na zajęcia języka niemieckiego

Niemiecki od początku

Pracująca już grupa spotyka się raz w tygodniu we wtorki o godzinie 16. Zajęcia trwają 60 minut a jej uczestnikami jest młodzież z klas VIII

Istnieje możliwość tworzenia kolejnych grup, w inne dni oraz na innym poziomie zaawansowania.

Prosimy o kontakt 601 81 01 94

Kontakt: tel.; 601 81 01 94; 693 90 95 14   lworld@binar.com.pl