Pytania

W jaki sposób zapisać dziecko na kurs?


 • W okresie rekrutacji tj od 01.09 do 17.09 dyżurujemy w siedzibie głównej na ulicy Drewnowskiej 171 od poniedziałku do czwartku od godziny 16.00 do 19.00
 • W związku z pandemią COVID-19 bardzo prosimy o kontakt telefoniczny 601 81 01 94 lub 693 90 95 14 w celu ustalenia terminu i godziny spotkania, aby uniknąć czekania przed budynkiem szkoły (rodzice nie są wpuszczani do środka w trakcie przesłuchań rekrutacyjnych)
 • W trakcie spotkania oceniamy umiejętności językowe dzieci (starsze piszą test) aby znaleźć dla nich grupę na odpowiednim poziomie, słuchamy Państwa oczekiwań i przedstawiamy nasze sposoby pracy.
Cena kursu? Czy można płacić w ratach?


 • Szkoła podstawowa klasy 1-3 zajęcia 2 x 45 minut 2 x 710 zł/rok
 • Szkoła podstawowa klasy 1-8 zajęcia 2 x 60 minut 2 x 790 zł/rok
 • Szkoła ponadpodstawowa i studenci zajęcia 2 x 90 minut 3 x 700 zł/rok
Wszystkie ceny dotyczą 64 spotkań w ciągu roku szkolnego
 • Płatności można dokonywać na konto:
86 1140 2004 0000 3102 3246 7802 dla zajęć na Drewnowskiej

79 1140 2004 0000 3402 3246 7005 dla zajęć na Balonowej (Retkinia)

 • lub gotówką

 • Istnieje możliwość płatności ratalnych w tym miesięcznych. Terminy płatności oraz wysokość ewentualnych rat określa podpisana z nami umowa.
Czy można odliczyć koszty nieobecności dziecka na zajęciach od ceny kursu?


 • Niestety, nie. W wypadku dłuższych okresów nieobecności pomagamy nadrobić zaległości i wytłumaczyć przerabiany materiał w ramach krótkich, dodatkowych i nieodpłatnych spotkań z lektorem prowadzącym grupę
Czy zajęcia odbywają się w okresach świątecznych?


 • Nie. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć szkolnych.
 • Wyjątek stanowi okres rekolekcji w szkole, kiedy zajęcia odbywają się według zwykłego planu oraz dni dyrektorskie dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum (decyzje o odbyciu zajęć lub ich odwołaniu podejmuje każdorazowo lektor prowadzący grupę).
Czy Szkoła daje zniżki?


 • Tak, zniżka przysługuje rodzeństwu. Drugie i kolejne dziecko korzysta z ulgi w wysokości 20%.
 • Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy któreś z dzieci stanowiących rodzeństwo uczestniczy w zajęciach grupy niepełnej tj w chwili rozpoczęcia zajęć liczącej mniej niż pięciu uczniów.
Czy zajęcia są odrabiane w wypadku ich odwołania?


 • Umowa stanowi, że w ciągu roku szkolnego każda grupa spotyka się 64 razy. Jeśli do zakończenia roku szkolnego uda się zrealizować 64 spotkania, pomimo odwołanych zajęć, wówczas odrabianie zajęć nie jest konieczne.
 • Jeśli do zakończenia roku szkolnego nie uda się zrealizować przewidzianej umową liczby 64 zajęć, wówczas zajęcia są odrabiane. O terminie i godzinie odrabianych zajęć decyduje lektor prowadzący po konsultacji z wszystkimi rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników kursu.
Czy na zajęciach można przerabiać materiał z angielskiego szkolnego?


 • Co do zasady nie. Lektor realizuje program opracowany przez szkołę Little World. Jednakże, wieloletnia praktyka pokazuje, że zakres tematów leksykalnych i gramatycznych w Little World pokrywa się z tym przerabianym w szkole.
 • Nasi lektorzy nie odmawiają pomocy w doraźnych przypadach, kiedy szybko i bez szkody dla zajęć grupy można wyjaśnić niejasności związane z zagadnieniami z agielskiego szkolnego.
Czy Szkoła prowadzi zajęcia indywidualne dla uczniów?


 • Tak, po konsulatcji z Kierownictwem Szkoły można określić tryb, harmonogram oraz odpłatność za zajęcia indywidualne.
 • Kontakt telefoniczny 601 81 01 94; 693 90 95 14
Co się dzieje w przypadku lockdownu?


W przypadku lockdownu przechodzimy na zajęcia zdalne z wykorzystaniem pełnej wersji platformy Zoom, zapewniając atrakcyjną formę spotkan oraz wartość merytoryczną równą spotkaniom stacjonarnym