Pracujemy z dziećmi w wieku przedszkolnym (od 6 roku życia), z młodzieżą szkolną oraz studentami

Grupy tworzymy z uwzględnieniem wieku uczniów, ich umiejętności językowych oraz lat edukacji angielskiej

Grupy


 • Grupy młodsze (przedszkole -3 klasa szkoły podstawowej) ..................... 2x w tygodniu po 45 min.
 • Grupy starsze (3 - 7 klasa szkoły podstawowej) .......................................... 2 x w tygodniu po 60 min.
 • Grupy najstarsze (8 klasa - szkoła średnia, studia) .................................... 2 x w tygodniu po 90 min.
 • Wszystkie grupy spotykają się 64 razy w ciągu roku szkolnego
Kursy


 • W grupach młodszych dzieciaki poznają język przez jego przyswajanie, dokładnie w taki sam sposób, w jaki poznają język polski. Uczymy się słuchania ze zrozumieniem i reagowania na polecenia oraz nabywamy umiejętności wypowiadania się i reagowania na dziejące się na zajęciach rzeczy. Zajęcia na tym poziomie nie zawierają elementów studiowania języka.
 • W grupach starszych obok przyswajania języka pojawiają się elementy jego studiowania. Robimy tak, aby szybciej się uczyć. Celem jest osiągnięcie przez naszych uczniów poziomu A2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - CEFR)
 • W grupach najstarszych studiujemy język, doskonaląc umiejętność jego używania tak, aby na koniec szkoły podstawowej osiągnąć poziom B1, w połowie szkoły średniej B2, a przed przystąpieniem do matury dotrzeć do poziomu C1
 • ​Na naszych kursach przygotowujemy do egzaminów Cambridge: First, Advanced, Proficiency
Miejsca spotkań


Łódź

 • Bałuty, ul. Drewnowska 171 (Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych)
 • Retkinia, ul. Balonowa 1 (SP 19)
 • Środmieście ul. Sterlinga 24 (SP1)
Ceny i płatności


 • W sprawie aktualnych cen prosimy o kontakt telefoniczny:
601 81 01 94; 693 90 95 14
 • Płatności można dokonywać gotówką lub przelewem na konto:

86 1140 2004 0000 3102 3246 7802 ............................ zajęcia na Stolarskiej lub Sterlinga

79 1140 2004 0000 3402 3246 7005 ............................. zajęcia na Balonowej

Początek zajęć 20. 09 2021; koniec 24. 06. 2022. Dalsze informacje w kalendarzu poniżej 

Kalendarz zajęć 2020/2021