Pracujemy z dziećmi w wieku przedszkolnym (od 6 roku życia), z młodzieżą szkolną oraz studentami

Grupy tworzymy z uwzględnieniem wieku uczniów, ich umiejętności językowych oraz lat edukacji angielskiej

Początek zajęć 20. 09 2021; koniec 24. 06. 2022. Dalsze informacje w kalendarzu poniżej 

Kalendarz zajęć 2020/2021